Mã CK:

SEA - TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN (UPCOM)


     14.20    0   0%
TC 14.20
Open 14.20
CN 14.20
TN 14.20
KL 4,300
EPS 1,619
PE 8.8
KL 125 tr
Vốn 1,775 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SEA:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
14.10 6,400 15.00 1,500
13.90 1,000 15.20 1,200
13.80 10,700 15.30 100
Nhóm ngành Thủy Sản 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.22 0% 0.04 0 0%
2018 0.18 649% 0.03 0.21 715%
2017 0.18 803% 0.02 0.23 1,021%
2016 0 0% 0.02 0.31 1,533%
2015 0.23 609% 0.05 0.08 176%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SEA

Danh Mục Tin Tức: