Mã CK:

SD7 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 (UPCOM)


     4.70    0   0%
TC 4.70
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 85
PE 55.3
KL 10.6 tr
Vốn 50 tỷ
Beta -0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SD7:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
4.50 5,000
4.70 5,000
4.90 5,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.05 0% 0.00 0 0%
2018 0.10 72% -0.01 0.00 -19%
2017 0.21 100% -0.01 -0.02 160%
2016 0.39 50% 0.01 -0.21 -1,488%
2015 0.46 189% 0.00 -0.01 -309%
2014 0.50 152% 0.01 0.01 130%
2013 0.90 83% 0.05 0.02 38%
2012 1.09 74% 0.03 -0.03 -99%
2011 1.21 96% 0.06 0.03 49%
2010 1.29 127% 0.08 0.07 82%
2009 0.41 208% 0.03 0.06 192%
2008 0.29 293% 0.03 0.04 174%
2007 0.26 116% 0.02 0.02 80%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SD7

Danh Mục Tin Tức: