Mã CK:

SAB - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (HOSE)


     232.50    -0.50   -0.22%
TC 233
Open 233
CN 236
TN 231.10
KL 11,510
EPS 8,106
PE 28.7
KL 641.3 tr
Vốn 149,098 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SAB:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
231.20 310 231.50 670
231.10 280 232.50 1,000
231.00 50 233.00 2,600
Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 38.87 73% 4.72 4.51 96%
2018 0.04 99,842% 0.00 4.63 115,703%
2017 0.03 99,821% 0.00 5.19 110,334%
2016 28.56 107% 3.66 4.70 128%
2015 26.57 102% 3.29 3.79 115%
2009 13.48 0% 1.12 0 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SAB

Danh Mục Tin Tức: