Mã CK:

S4A - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A (HOSE)


     27.60    0.10   0.36%
TC 27.50
Open 27.60
CN 27.60
TN 27.60
KL 3,000
EPS 2,546
PE 10.8
KL 42.2 tr
Vốn 1,165 tỷ
Beta -0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán S4A:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
27.50 570 27.80 1,290
27.10 70 27.90 3,000
28.00 2,000
Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.29 64% 0.10 0.07 68%
2018 0.28 109% 0.09 0.13 150%
2017 0.28 103% 0.07 0.13 190%
2016 0.23 98% 0.04 0.07 179%
2015 0.24 97% 0.06 0.02 35%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán S4A

Danh Mục Tin Tức: