Mã CK:

S4A - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A (HOSE)


     28    0   0%
TC 28
Open 27.60
CN 28
TN 27.60
KL 7,270
EPS 2,782
PE 10.1
KL 42.2 tr
Vốn 1,182 tỷ
Beta -0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán S4A:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
28.00 1,980 29.20 4,510
27.50 1,500 29.50 1,000
27.40 180 29.90 1,000
Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.29 13% 0.10 0.01 9%
2018 0.28 109% 0.09 0.13 150%
2017 0.28 103% 0.07 0.13 190%
2016 0.23 98% 0.04 0.07 179%
2015 0.24 97% 0.06 0.02 35%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán S4A

Danh Mục Tin Tức: