Mã CK:

ROS - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS (HOSE)


     7.80    0.30   4%
TC 7.50
Open 7.50
CN 7.90
TN 7.50
KL 321,720
EPS 297
PE 25.3
KL 567.6 tr
Vốn 4,257 tỷ
Beta 0.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ROS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.76 990 7.80 13,110
7.75 3,840 7.82 400
7.74 1,920 7.83 9,500
Nhóm ngành Xây Dựng 40 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 5.50 63% 0.35 0.18 52%
2017 4.91 90% 0.59 0.85 144%
2016 0 0% 0.49 0.47 97%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ROS

Danh Mục Tin Tức: