Mã CK:

ROS - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS (HOSE)


     2.29    0.11   5.05%
TC 2.18
Open 2.18
CN 2.33
TN 2.18
KL 16,341,450
EPS -73
PE -31.4
KL 567.6 tr
Vốn 1,300 tỷ
Beta 1.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ROS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
2.29 222,990 2.30 177,330
2.28 311,110 2.31 375,370
2.27 124,930 2.32 571,790
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
439,360 102,470
Nhóm ngành Xây Dựng 40 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 3,400 0% 54 0.00 0%
2018 5,500 0% 352 0.18 0%
2017 4.91 90% 0.59 0.85 144%
2016 0 0% 0.49 0.47 97%Gía trung bình: 2.28

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ROS

Danh Mục Tin Tức: