Mã CK:

ROS - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS (HOSE)


     26.60    0.65   2.51%
TC 25.95
Open 25.60
CN 26.60
TN 25
KL 13,186,800
EPS 325
PE 81.8
KL 567.6 tr
Vốn 15,098 tỷ
Beta 0.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ROS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
26.50 2,000 26.60 39,270
26.40 12,600 26.65 2,850
26.15 19,920 26.70 109,400
Nhóm ngành Xây Dựng 40 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 5.50 63% 0.35 0.18 52%
2017 4.91 90% 0.59 0.85 144%
2016 0 0% 0.49 0.47 97%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ROS

Danh Mục Tin Tức: