Mã CK:

ROS - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS (HOSE)


     24.90    -0.10   -0.40%
TC 25
Open 25
CN 25
TN 24.45
KL 26,666,540
EPS 297
PE 83.8
KL 567.6 tr
Vốn 14,133 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ROS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
24.90 420,090 24.95 166,750
24.85 645,840 25.00 441,490
24.80 1,353,500 25.05 83,080
Nhóm ngành Xây Dựng 40 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 5.50 63% 0.35 0.18 52%
2017 4.91 90% 0.59 0.85 144%
2016 0 0% 0.49 0.47 97%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ROS

Danh Mục Tin Tức: