Mã CK:

PXS - CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ (HOSE)


     2.85    -0.05   -1.72%
TC 2.90
Open 2.89
CN 2.89
TN 2.70
KL 34,810
EPS -4,108
PE -0.7
KL 60 tr
Vốn 171 tỷ
Beta 1.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PXS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
2.70 2,520 2.85 810
2.87 3,000
2.88 4,750
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 531.90 0% 0.60 -0.24 -41%
2018 0.67 35% 0.00 -0.14 -6,925%
2017 1.22 68% 0.08 0.00 1%
2016 2.24 69% 0.12 0.09 77%
2015 1.75 100% 0.10 0.11 109%
2014 1.40 119% 0.08 0.12 151%
2013 1.38 73% 0.10 0.08 77%
2012 1.21 99% 0.06 0.07 105%
2011 1.11 95% 0.11 0.11 96%
2010 0.48 102% 0.05 0.09 174%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PXS

Danh Mục Tin Tức: