Mã CK:

PXS - CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ (HOSE)


     4.70    -0.19   -3.89%
TC 4.89
Open 4.89
CN 4.90
TN 4.70
KL 92,110
EPS -3,264
PE -1.4
KL 60 tr
Vốn 282 tỷ
Beta 1.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PXS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
4.70 20,920 4.85 1,790
4.68 2,000 4.88 1,000
4.65 6,000 4.89 17,230
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
10 0
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 531.90 0% 0.60 -0.27 -44%
2018 0.67 35% 0.00 -0.14 -6,925%
2017 1.22 68% 0.08 0.00 1%
2016 2.24 69% 0.12 0.09 77%
2015 1.75 100% 0.10 0.11 109%
2014 1.40 119% 0.08 0.12 151%
2013 1.38 73% 0.10 0.08 77%
2012 1.21 99% 0.06 0.07 105%
2011 1.11 95% 0.11 0.11 96%
2010 0.48 102% 0.05 0.09 174%Gía trung bình: 4.79

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PXS

Danh Mục Tin Tức: