Mã CK:

PVL - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT (HNX)


     1.90    0   0%
TC 1.90
Open 1.90
CN 1.90
TN 1.80
KL 25,700
EPS 673
PE 2.8
KL 50 tr
Vốn 95 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PVL:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
1.90 13,200
2.00 129,200
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.09 3% 0.00 -0.00 -40%
2018 0.10 93% -0.03 0.02 -81%
2017 0.63 87% 0 -0.16 0%
2016 0.15 0% 0 0.01 0%
2015 0.25 0% 0 -0.02 0%
2014 0.08 10% 0 0.00 0%
2013 0.20 3% 0.02 -0.19 -1,240%
2012 0.78 2% 0.03 -0.03 -79%
2011 0.65 13% 0.00 0.00 1,500%
2010 0.88 8% 0.08 -0.01 -10%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVL

Danh Mục Tin Tức: