Mã CK:

PVG - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC (HNX)


     6.90    -0.10   -1.43%
TC 7
Open 6.80
CN 6.90
TN 6.80
KL 3,000
EPS 517
PE 13.5
KL 27.7 tr
Vốn 194 tỷ
Beta 0.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PVG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
6.80 13,700 7.00 4,400
6.70 12,000 7.10 3,500
6.60 9,700 7.20 1,800
Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3.61 25% 0.01 0.00 32%
2018 3.37 120% 0.01 0.01 144%
2017 2.85 125% 0.01 0.01 150%
2016 2.95 86% 0.01 0.00 5%
2015 3.70 74% 0.02 0.02 139%
2014 3.59 118% 0.03 0.00 1%
2013 3.42 119% 0.03 0.03 101%
2012 3.22 134% 0.03 0.03 99%
2010 1.62 171% 0.03 0.04 109%
2009 1.18 131% 0.22 0.03 12%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVG

Danh Mục Tin Tức: