Mã CK:

PVG - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC (HNX)


     7.70    0.10   1.32%
TC 7.60
Open 7.60
CN 7.70
TN 7.60
KL 19,000
EPS 517
PE 14.9
KL 27.7 tr
Vốn 213 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PVG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3.61 25% 0.01 0.00 32%
2018 3.37 120% 0.01 0.01 144%
2017 2.85 125% 0.01 0.01 150%
2016 2.95 86% 0.01 0.00 5%
2015 3.70 74% 0.02 0.02 139%
2014 3.59 118% 0.03 0.00 1%
2013 3.42 119% 0.03 0.03 101%
2012 3.22 134% 0.03 0.03 99%
2010 1.62 171% 0.03 0.04 109%
2009 1.18 131% 0.22 0.03 12%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVG

Danh Mục Tin Tức: