Mã CK:

PVD - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (HOSE)


     10.40    -0.20   -1.89%
TC 10.60
Open 10.50
CN 10.55
TN 10.35
KL 2,506,480
EPS 680
PE 15.3
KL 421.5 tr
Vốn 4,384 tỷ
Beta 1.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PVD:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
10.35 327,230 10.40 680
10.30 617,270 10.45 141,380
10.25 172,750 10.50 138,410
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
10,100 6,490
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3,850 0% 0 0.16 0%
2018 3 183% 0 0.15 0%
2017 2.30 169% 0 0.03 0%
2016 7.50 71% 0.50 0.24 48%
2015 13.50 107% 1.50 1.83 122%
2014 13.70 152% 1.65 2.66 161%
2013 0 0% 1.36 1.99 147%
2012 10.10 118% 1.15 1.45 126%
2011 8 115% 0.90 1.07 119%
2010 5.10 148% 0.81 0.89 109%
2009 3.50 117% 0.70 0.82 117%
2008 3 124% 0.70 0.93 133%
2007 0 0% 0 0.58 0%Gía trung bình: 10.46

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVD

Danh Mục Tin Tức: