Mã CK:

PTS - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG (HNX)


     5.10    0   0%
TC 5.10
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 1,065
PE 4.8
KL 5.6 tr
Vốn 28 tỷ
Beta 0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PTS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
4.80 2,000 5.10 2,000
4.70 200 5.60 1,000
Nhóm ngành Vận Tải/ Cảng / Taxi 71 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.34 23% 0.00 0.00 38%
2018 0.31 101% 0.01 0.01 80%
2017 0.25 100% 0.01 0.01 82%
2016 0.25 100% 0.01 0.00 82%
2015 0.27 94% 0.00 0.00 82%
2014 0.35 92% 0.00 0.00 100%
2013 0.30 103% 0.00 0.00 10%
2012 0.32 87% 0.01 -0.00 -21%
2010 0.26 110% 0.01 0.01 80%
2009 0 0% 0 0.01 0%
2008 0.17 116% 0.01 0.01 94%
2007 0 0% 0 0.02 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PTS

Danh Mục Tin Tức: