Mã CK:

PPS - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (HNX)


     6.40    0   0%
TC 6.40
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 1,667
PE 3.8
KL 15 tr
Vốn 96 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PPS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
6.40 100 6.80 700
6.10 1,300
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.22 65% 0.01 0.01 91%
2018 0.30 104% 0.02 0.02 100%
2017 0.99 139% 0.02 0.03 104%
2016 1.26 100% 0.02 0.03 104%
2015 1.07 119% 0.02 0.02 102%
2014 1.15 103% 0.02 0.02 104%
2013 1.05 101% 0.02 0.02 101%
2012 2.02 98% 0.02 0.03 115%
2011 1.09 87% 0.02 0.02 104%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PPS

Danh Mục Tin Tức: