Mã CK:

PLP - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ (HOSE)


     9.60    -0.05   -0.52%
TC 9.65
Open 9.11
CN 9.90
TN 9.11
KL 16,980
EPS 1,790
PE 5.4
KL 25 tr
Vốn 241 tỷ
Beta 0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PLP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.51 5,500 9.70 7,520
9.50 3,200 9.90 10,730
9.41 4,440 10.00 10,810
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.42 125% 0.06 0.06 97%
2017 0.35 90% 0.04 0.05 129%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PLP

Danh Mục Tin Tức: