Mã CK:

PLP - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ (HOSE)


     11.50    0.20   1.77%
TC 11.30
Open 11.40
CN 11.50
TN 11.40
KL 9,000
EPS 1,421
PE 8.1
KL 25 tr
Vốn 288 tỷ
Beta 0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PLP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.30 5,000 11.35 3,060
11.20 5,000 11.40 5,550
11.15 14,700 11.45 2,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.42 125% 0.06 0.06 97%
2017 0.35 90% 0.04 0.05 129%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PLP

Danh Mục Tin Tức: