Mã CK:

PGD - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM (HOSE)


     38.50    0.90   2.39%
TC 37.60
Open 37.35
CN 39
TN 35.50
KL 5,520
EPS 2,693
PE 14.3
KL 90.0 tr
Vốn 3,465 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PGD:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
38.30 5,000 38.50 860
35.50 120 39.00 3,120
35.05 10 40.00 1,500
Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 8.17 22% 0.19 0.04 23%
2018 7.09 115% 0.18 0.24 135%
2017 5.91 115% 0.16 0.21 132%
2016 5.15 91% 0.11 0.22 200%
2015 6.50 76% 0.10 0.24 236%
2014 7.02 99% 0.15 0.17 113%
2013 6.38 101% 0.13 0.21 162%
2012 4.31 127% 0.13 0.23 177%
2011 0.61 546% 0.13 0.30 236%
2010 1.74 122% 0.11 0.22 203%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PGD

Danh Mục Tin Tức: