Mã CK:

PGD - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM (HOSE)


     32.40    -0.40   -1.22%
TC 32.80
Open 30.85
CN 32.40
TN 30.70
KL 2,480
EPS 2,693
PE 12.2
KL 90.0 tr
Vốn 2,952 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PGD:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
31.60 3,000 32.40 360
31.10 20 32.50 600
31.00 200 32.60 10
Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 8.17 22% 0.19 0.04 23%
2018 7.09 115% 0.18 0.24 135%
2017 5.91 115% 0.16 0.21 132%
2016 5.15 91% 0.11 0.22 200%
2015 6.50 76% 0.10 0.24 236%
2014 7.02 99% 0.15 0.17 113%
2013 6.38 101% 0.13 0.21 162%
2012 4.31 127% 0.13 0.23 177%
2011 0.61 546% 0.13 0.30 236%
2010 1.74 122% 0.11 0.22 203%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PGD

Danh Mục Tin Tức: