Mã CK:

PGD - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM (HOSE)


     28.20    0.15   0.54%
TC 28.05
Open 28.60
CN 28.60
TN 28.15
KL 1,500
EPS 2,670
PE 10.6
KL 90.0 tr
Vốn 2,538 tỷ
Beta 0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PGD:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
28.10 980 28.20 580
28.00 740 28.60 5,180
27.65 40 29.00 1,060
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 8,427 0% 203.90 0.05 0%
2019 8,171.90 0% 189.50 0.23 0%
2018 7.09 115% 0.18 0.24 135%
2017 5.91 115% 0.16 0.21 132%
2016 5.15 91% 0.11 0.22 200%
2015 6.50 76% 0.10 0.24 236%
2014 7.02 99% 0.15 0.17 113%
2013 6.38 101% 0.13 0.21 162%
2012 4.31 127% 0.13 0.23 177%
2011 0.61 546% 0.13 0.30 236%
2010 1.74 122% 0.11 0.22 203%Gía trung bình: 28.49

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

 PGD: Điều lệ công ty (29-04-2020)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PGD

Danh Mục Tin Tức: