Mã CK:

OGC - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG (HOSE)


     4.10    0.01   0.24%
TC 4.09
Open 4.06
CN 4.19
TN 4.06
KL 1,070,390
EPS 98
PE 41.8
KL 300 tr
Vốn 1,230 tỷ
Beta 0.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán OGC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
4.10 68,580 4.13 15,000
4.09 14,150 4.14 39,950
4.08 200 4.15 20,860
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.12 18% 0.02 0.01 56%
2018 1.39 89% 0.19 0.07 38%
2017 1.27 89% 0.03 -0.43 -1,658%
2016 1.51 78% 0.08 -0.73 -876%
2015 2.30 40% 0.57 0.74 130%
2014 4.28 69% 0.25 -2.52 -1,004%
2013 2.60 101% 0.09 0.09 97%
2012 4 35% 0.80 0.09 12%
2011 3 46% 0.83 0.19 23%
2010 0 0% 0 0.60 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán OGC

Danh Mục Tin Tức: