Mã CK:

NNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP- DỊCH VỤ- THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA (UPCOM)


     9.80    0   0%
TC 9.80
Open 9.80
CN 9.80
TN 9.80
KL 1,100
EPS -5,890
PE -1.7
KL 81.6 tr
Vốn 799 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NNG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.50 1,000 9.80 1,000
9.40 2,000 9.90 700
9.30 10,000 10.00 12,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1,720 0% 95 -0.36 -0%
2018 1.62 102% 0.13 0.35 283%
2017 2.10 82% 0.01 0.01 118%
2016 0 0% 0.17 0.01 4%Gía trung bình: 9.8

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NNG

Danh Mục Tin Tức: