Mã CK:

NNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP- DỊCH VỤ- THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA (UPCOM)


     5.90    0   0%
TC 5.90
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS -6,756
PE -0.9
KL 52.3 tr
Vốn 308 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NNG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
5.80 300 5.90 2,000
5.70 500 6.00 4,700
5.50 500 6.10 3,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.72 24% 0.10 0.01 8%
2018 1.62 102% 0.13 0.35 283%
2017 2.10 82% 0.01 0.01 118%
2016 0 0% 0.17 0.01 4%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NNG

Danh Mục Tin Tức: