Mã CK:

NNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP- DỊCH VỤ- THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA (UPCOM)


     5.40    -0.10   -1.82%
TC 5.50
Open 5.40
CN 5.50
TN 5.40
KL 17,600
EPS -6,756
PE -0.8
KL 52.3 tr
Vốn 293 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NNG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
5.40 1,300 5.50 400
5.30 5,500 5.60 4,500
5.20 2,700 5.70 3,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.72 24% 0.10 0.01 8%
2018 1.62 102% 0.13 0.35 283%
2017 2.10 82% 0.01 0.01 118%
2016 0 0% 0.17 0.01 4%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NNG

Danh Mục Tin Tức: