Mã CK:

NNC - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ (HOSE)


     49.30    0.30   0.61%
TC 49
Open 49
CN 49.30
TN 49
KL 5,040
EPS 5,399
PE 9.1
KL 21.9 tr
Vốn 1,081 tỷ
Beta 0.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NNC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
48.50 550 49.30 1,270
48.40 1,500 49.35 10
48.30 800 49.40 7,430
Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.62 62% 0.20 0.08 42%
2018 0.61 94% 0.22 0.19 84%
2017 0.58 100% 0.20 0.19 95%
2016 0.50 117% 0.15 0.18 128%
2015 0 0% 0.09 0.12 133%
2014 0.34 117% 0.08 0.10 127%
2013 0.29 112% 0.07 0.07 96%
2012 0.29 97% 0.08 0.08 95%
2011 0.26 108% 0.08 0.09 111%
2010 0.22 119% 0.06 0.08 135%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NNC

Danh Mục Tin Tức: