Mã CK:

MWG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (HOSE)


     89.10    -0.30   -0.34%
TC 89.40
Open 89.80
CN 89.80
TN 88.90
KL 645,930
EPS 7,021
PE 12.7
KL 443.5 tr
Vốn 39,516 tỷ
Beta 0.8
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MWG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
89.00 4,820 89.10 33,340
88.90 29,230 89.20 34,750
88.80 26,710 89.30 19,700
Nhóm ngành Thương Mại 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.11 23,327% 0.00 1.04 28,939%
2018 0.09 101,549% 0.00 2.88 110,842%
2017 63.28 107% 2.20 2.21 100%
2016 0 0% 1.39 1.58 114%
2015 0 0% 0.89 1.08 122%
2014 0 0% 0.44 0.68 156%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MWG

Danh Mục Tin Tức: