Mã CK:

MWG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (HOSE)


     117.90    0.60   0.51%
TC 117.30
Open 117.80
CN 118.80
TN 115.30
KL 1,128,080
EPS 7,021
PE 16.7
KL 443.5 tr
Vốn 52,022 tỷ
Beta 1.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MWG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
ATC 3,060 ATC 5,080
125.50 10 109.10 40
125.40 10 117.00 1,500
Nhóm ngành Thương Mại 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.11 23,327% 0.00 1.04 28,939%
2018 0.09 101,549% 0.00 2.88 110,842%
2017 63.28 107% 2.20 2.21 100%
2016 0 0% 1.39 1.58 114%
2015 0 0% 0.89 1.08 122%
2014 0 0% 0.44 0.68 156%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MWG

Danh Mục Tin Tức: