Mã CK:

MCH - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (UPCOM)


     98    0.80   0.82%
TC 97.20
Open 96
CN 98
TN 96
KL 600
EPS 5,412
PE 18.1
KL 627.9 tr
Vốn 61,537 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MCH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
96.00 2,400 99.00 500
95.00 100 99.80 500
94.80 500 99.90 2,500
Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 20.40 19% 4.05 0.81 20%
2018 17 102% 3.10 3.43 111%
2017 14.50 93% 2.55 2.36 93%
2016 0 0% 2.90 2.90 100%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MCH

Danh Mục Tin Tức: