Mã CK:

MCH - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (UPCOM)


     85.90    3.10   3.74%
TC 82.80
Open 84
CN 88
TN 84
KL 10,600
EPS 5,412
PE 15.4
KL 627.9 tr
Vốn 52,369 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MCH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
86.00 200 86.50 300
85.50 1,200 87.50 1,000
85.10 500 87.80 500
Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 20.40 19% 4.05 0.81 20%
2018 17 102% 3.10 3.43 111%
2017 14.50 93% 2.55 2.36 93%
2016 0 0% 2.90 2.90 100%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MCH

Danh Mục Tin Tức: