Mã CK:

MBB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (HOSE)


     22.65    0.10   0.44%
TC 22.55
Open 22.70
CN 22.80
TN 22.50
KL 2,872,280
EPS 3,091
PE 7.3
KL 2,160.5 tr
Vốn 48,934 tỷ
Beta 0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MBB:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
22.65 25,490 22.70 173,010
22.60 217,570 22.75 142,780
22.55 155,920 22.80 348,350
Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0 0% 4.53 3.49 77%
2016 0 0% 3.55 2.88 81%
2015 0 0% 3.15 2.51 80%
2014 0 0% 3 2.50 83%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MBB

Danh Mục Tin Tức: