Mã CK:

KVC - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ (HNX)


     1.10    0.10   10%
TC 1
Open 1
CN 1.10
TN 1
KL 111,800
EPS 232
PE 4.7
KL 49.5 tr
Vốn 54 tỷ
Beta 1.0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán KVC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
1.00 0 1.10 31,800
0.90 93,100
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.71 67% 0.03 0.01 30%
2018 0.65 99% 0.03 0.01 41%
2017 0.61 96% 0.03 0.02 78%
2016 0.60 88% 0.04 0.02 49%
2015 0.47 91% 0.03 0.01 45%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán KVC

Danh Mục Tin Tức: