Mã CK:

KBC - TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC (HOSE)


     15.30    0.10   0.66%
TC 15.20
Open 15.20
CN 15.35
TN 15.15
KL 946,400
EPS 1,973
PE 7.8
KL 475.7 tr
Vốn 7,278 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán KBC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
15.25 10,060 15.30 47,760
15.20 51,910 15.35 102,700
15.15 85,740 15.40 116,200
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3.90 64% 1.04 0.79 76%
2018 2.60 96% 0.80 0.87 109%
2017 2.80 45% 0.85 0.65 77%
2016 2.40 82% 0.74 0.87 117%
2015 1.98 73% 0.74 0.59 80%
2014 1.80 59% 0.16 0.30 186%
2013 0.98 111% 0.07 0.08 116%
2011 2 32% 1 0.08 8%
2010 0 0% 0.90 1.11 123%
2009 0 0% 0 0.68 0%
2008 1.19 121% 0.61 0.29 47%
2007 0.00 53,055% 0 0.32 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán KBC

Danh Mục Tin Tức: