Mã CK:

JVC - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT (HOSE)


     3.43    -0.12   -3.38%
TC 3.55
Open 3.58
CN 3.58
TN 3.41
KL 384,380
EPS 127
PE 27
KL 112.5 tr
Vốn 386 tỷ
Beta -0.0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán JVC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
3.43 21,770 3.47 2,500
3.42 300 3.48 7,480
3.41 25,990 3.49 8,200
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0.63 90% 0.02 0.02 101%
2016 0.43 112% 0.00 -0.77 -38,535%
2015 0.50 123% 0.02 -0.55 -3,207%
2014 0 0% 0.14 0.18 127%
2013 0 0% 0.20 0.04 21%
2012 0 0% 0.19 0.17 91%
2011 0.58 104% 0.11 0.13 120%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

 Nhìn SRA, nhớ JVC (06-09-2018)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán JVC

Danh Mục Tin Tức: