Mã CK:

ITA - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO (HOSE)


     3.23    -0.05   -1.52%
TC 3.28
Open 3.30
CN 3.32
TN 3.21
KL 3,759,500
EPS 127
PE 25.4
KL 938.5 tr
Vốn 3,031 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ITA:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
3.23 19,180 3.26 6,810
3.22 51,590 3.27 12,610
3.21 144,350 3.28 136,770
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 1.28 60% 0.36 0.11 30%
2017 0.88 88% 0.31 0.01 3%
2016 1.17 27% 0 0.04 0%
2015 1.59 53% 0 0.14 0%
2014 0.56 72% 0 0.15 0%
2013 0.63 47% 0.10 0.09 87%
2012 0.50 114% 0.10 0.03 33%
2011 3.13 14% 0.69 0.07 11%
2010 2.90 93% 0.68 0.68 100%
2009 1.10 123% 0.30 0.43 143%
2008 0 0% 0 0.30 0%
2007 0 0% 0 0.38 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ITA

Danh Mục Tin Tức: