Mã CK:

HTN - CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS (HOSE)


     19.55    0   0%
TC 19.55
Open 19.55
CN 19.55
TN 19.25
KL 68,090
EPS 6,530
PE 3
KL 28.7 tr
Vốn 562 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HTN:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
19.50 2,000 19.55 1,330
19.45 2,810 19.60 1,260
19.40 570 19.65 3,580
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 4.87 10% 0.22 0.02 8%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HTN

Danh Mục Tin Tức: