Mã CK:

HTN - CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS (HOSE)


     18.40    0.10   0.55%
TC 18.30
Open 18.30
CN 18.40
TN 18.25
KL 55,300
EPS 4,807
PE 3.8
KL 28.7 tr
Vốn 529 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HTN:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
18.35 2,000 18.40 3,060
18.30 4,170 18.45 1,000
18.25 4,250 18.50 5,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 4.87 49% 0.22 0.09 41%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HTN

Danh Mục Tin Tức: