Mã CK:

HRT - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI (UPCOM)


     3.60    0   0%
TC 3.60
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 428
PE 8.4
KL 80.1 tr
Vốn 288 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HRT:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
3.10 1,100 3.50 600
3.60 300
3.70 300
Nhóm ngành Vận Tải/ Cảng / Taxi 71 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 2.69 73% 0.01 0.03 221%
2018 2.62 96% 0.00 0.00 100%
2017 2.57 88% 0.01 -0.09 -965%
2016 0 0% 0.01 -0.01 -83%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HRT

Danh Mục Tin Tức: