Mã CK:

HPG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT (HOSE)


     22.95    -0.05   -0.22%
TC 23
Open 23
CN 23.05
TN 22.95
KL 2,068,100
EPS 2,966
PE 7.7
KL 2,123.9 tr
Vốn 48,744 tỷ
Beta 1.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HPG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
22.95 239,260 23.00 145,410
22.90 191,440 23.05 209,340
22.85 124,770 23.10 124,720
Nhóm ngành Ngành Thép 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 70 22% 6.70 1.82 27%
2018 55 103% 8.05 8.63 107%
2017 40 117% 6 8.02 134%
2016 28 121% 3.20 6.61 207%
2015 22.50 124% 2.30 3.52 153%
2014 23 112% 2.20 3.36 153%
2013 18.50 104% 1.20 2.01 168%
2012 18.20 94% 0.91 1.03 114%
2011 17.50 103% 1.87 1.30 70%
2010 12.34 117% 1.35 1.38 102%
2009 6.32 130% 0.59 1.27 217%
2008 7.66 111% 0.74 0.86 116%
2007 0 0% 0 0.64 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HPG

Danh Mục Tin Tức: