Mã CK:

HPG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT (HOSE)


     22.75    0   0%
TC 22.75
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 2,688
PE 8.5
KL 2,761.1 tr
Vốn 62,814 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HPG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
ATC 5,200 ATC 5,020
22.80 1,150 22.45 5,000
22.75 600 22.60 10
Nhóm ngành Ngành Thép 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 70 66% 6.70 5.72 85%
2018 55 103% 8.05 8.63 107%
2017 40 117% 6 8.02 134%
2016 28 121% 3.20 6.61 207%
2015 22.50 124% 2.30 3.52 153%
2014 23 112% 2.20 3.36 153%
2013 18.50 104% 1.20 2.01 168%
2012 18.20 94% 0.91 1.03 114%
2011 17.50 103% 1.87 1.30 70%
2010 12.34 117% 1.35 1.38 102%
2009 6.32 130% 0.59 1.27 217%
2008 7.66 111% 0.74 0.86 116%
2007 0 0% 0 0.64 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HPG

Danh Mục Tin Tức: