Mã CK:

HNG - CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI (HOSE)


     15.30    0   0%
TC 15.30
Open 15.20
CN 15.30
TN 15.10
KL 128,510
EPS -846
PE -18.1
KL 886.8 tr
Vốn 13,569 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HNG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
15.15 16,430 15.20 3,860
15.10 27,490 15.25 32,500
15.05 17,150 15.30 48,060
Nhóm ngành Cao Su 18 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 4.78 7% 0.10 -0.09 -88%
2018 0 0% 0.15 -0.63 -417%
2017 4.79 69% 0.46 0.53 116%
2016 0 0% 0.56 -0.98 -175%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HNG

Danh Mục Tin Tức: