Mã CK:

HNG - CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI (HOSE)


     18    -0.45   -2.44%
TC 18.45
Open 18.40
CN 18.40
TN 17.20
KL 3,494,210
EPS -846
PE -21.8
KL 886.8 tr
Vốn 16,362 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HNG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
17.90 20,000 18.00 36,150
17.80 200 18.05 20,000
17.65 200 18.10 7,300
Nhóm ngành Cao Su 18 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 4.78 7% 0.10 -0.09 -88%
2018 0 0% 0.15 -0.63 -417%
2017 4.79 69% 0.46 0.53 116%
2016 0 0% 0.56 -0.98 -175%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HNG

Danh Mục Tin Tức: