Mã CK:

HCC - CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX (HNX)


     14.90    -0.20   -1.33%
TC 15.10
Open 15
CN 15
TN 14.90
KL 6,000
EPS 2,769
PE 5.5
KL 6.5 tr
Vốn 98 tỷ
Beta 0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HCC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.37 17% 0.02 0.00 10%
2017 0.33 102% 0.02 0.02 91%
2016 0.25 144% 0.02 0.02 142%
2015 0.22 133% 0.01 0.02 133%
2014 0.18 109% 0.01 0.01 120%
2013 0.21 65% 0.01 0.00 11%
2012 0.28 71% 0.02 0.01 70%
2011 0.19 123% 0.01 0.01 96%
2010 0.14 110% 0.01 0.01 73%
2009 0.08 151% 0.01 0.01 134%
2008 0.07 0% 0.01 0.01 117%
2007 0.06 0% 0.01 0.00 81%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HCC

Danh Mục Tin Tức: