Mã CK:

HCC - CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX (HNX)


     11.80    0   0%
TC 11.80
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 1,707
PE 6.9
KL 6.5 tr
Vốn 77 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HCC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.50 1,800 11.80 1,500
11.40 1,500 11.90 1,700
11.30 3,500 12.00 4,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 330 0% 18 0.00 0%
2019 370 0% 20 0.01 0%
2017 0.33 102% 0.02 0.02 91%
2016 0.25 144% 0.02 0.02 142%
2015 0.22 133% 0.01 0.02 133%
2014 0.18 109% 0.01 0.01 120%
2013 0.21 65% 0.01 0.00 11%
2012 0.28 71% 0.02 0.01 70%
2011 0.19 123% 0.01 0.01 96%
2010 0.14 110% 0.01 0.01 73%
2009 0.08 151% 0.01 0.01 134%
2008 0.07 0% 0.01 0.01 117%
2007 0.06 0% 0.01 0.00 81%Gía trung bình: 0

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HCC

Danh Mục Tin Tức: