Mã CK:

HAS - CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO (HOSE)


     7    -0.05   -0.71%
TC 7.05
Open 7
CN 7
TN 7
KL 20
EPS 621
PE 11.3
KL 8 tr
Vốn 56 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HAS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.00 3,980 7.30 950
7.40 800
7.48 1,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.27 37% 0.01 0.00 36%
2018 0.23 105% 0.01 0.01 102%
2017 0.28 94% 0.01 0.02 156%
2016 0.25 151% 0.01 0.01 282%
2015 0.16 198% 0.00 0.01 157%
2014 0.10 168% 0.00 0.00 118%
2013 0.09 95% 0.00 0.00 100%
2012 0.11 116% 0 0.01 0%
2011 0.09 64% 0.01 0.00 6%
2010 0.09 91% 0.01 0.01 68%
2009 0.12 71% 0.01 0.01 55%
2008 0.16 71% 0.02 0.01 85%
2007 0.14 106% 0.01 0.01 104%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HAS

Danh Mục Tin Tức: