Mã CK:

HAR - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN (HOSE)


     3.15    0   0%
TC 3.15
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS -66
PE -47.7
KL 101.4 tr
Vốn 319 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HAR:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.15 33% 0.04 0.00 2%
2018 0.15 109% 0.06 0.01 23%
2017 0.12 47% 0.03 0.03 130%
2016 0.18 44% 0.05 0.02 37%
2015 0 0% 0.03 0.01 38%
2014 0.15 67% 0.03 0.03 88%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HAR

Danh Mục Tin Tức: