Mã CK:

HAR - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN (HOSE)


     3.70    -0.02   -0.54%
TC 3.72
Open 3.72
CN 3.72
TN 3.62
KL 116,260
EPS 105
PE 35.4
KL 101.4 tr
Vốn 377 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HAR:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
3.70 24,400 3.71 5,290
3.68 30 3.72 13,200
3.67 6,420 3.75 1,030
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.15 21% 0.04 0.00 2%
2018 0.15 109% 0.06 0.01 23%
2017 0.12 47% 0.03 0.03 130%
2016 0.18 44% 0.05 0.02 37%
2015 0 0% 0.03 0.01 38%
2014 0.15 67% 0.03 0.03 88%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HAR

Danh Mục Tin Tức: