Mã CK:

HAI - CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC H.A.I (HOSE)


     3.86    0.24   6.63%
TC 3.62
Open 3.85
CN 3.87
TN 3.45
KL 11,140,720
EPS 275
PE 14
KL 182.7 tr
Vốn 705 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HAI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
3.83 5,000 3.86 54,510
3.76 280 3.87 402,110
3.71 1,240
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 1.85 54% 0.10 -0.06 -60%
2017 1.62 107% 0.08 0.04 46%
2016 1.60 101% 0.08 0.06 73%
2015 1.40 115% 0.08 0.06 82%
2014 0.85 117% 0.05 0.05 104%
2013 0.84 103% 0.05 0.04 75%
2012 0.92 92% 0.07 0.05 71%
2011 0.84 79% 0.08 0.04 53%
2010 0 0% 0.07 0.07 95%
2009 0 0% 0 0.07 0%
2008 0.60 106% 0 0.02 0%
2007 0.54 95% 0 0.05 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HAI

Danh Mục Tin Tức: