Mã CK:

HAG - CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (HOSE)


     3.98    0.06   1.53%
TC 3.92
Open 4.02
CN 4.02
TN 3.95
KL 1,111,180
EPS -1,773
PE -2.2
KL 927.5 tr
Vốn 3,691 tỷ
Beta 0.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HAG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
3.98 18,850 3.99 4,000
3.97 500 4.00 76,210
3.96 14,100 4.01 79,950
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 5.13 29% 0.09 -1.23 -1,398%
2018 0 0% 0.20 0.05 24%
2017 6.34 76% 0.55 0.67 122%
2016 6.15 109% 0 -1.98 0%
2015 0 0% 2.10 0.70 33%
2014 0 0% 1.46 1.64 112%
2013 3.62 77% 1.11 0.97 88%
2012 0 0% 1.20 0.37 30%
2011 0 0% 3 1.33 44%
2010 0 0% 3 2.22 74%
2009 3.13 140% 0.86 1.29 149%
0 4.60 0% 1.80 0 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HAG

Danh Mục Tin Tức: