Mã CK:

HAG - CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (HOSE)


     4.90    0.02   0.41%
TC 4.88
Open 4.89
CN 4.90
TN 4.78
KL 2,022,390
EPS 70
PE 70
KL 927.5 tr
Vốn 4,545 tỷ
Beta 0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HAG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
4.86 15,000 4.90 46,300
4.85 40 4.91 18,530
4.83 22,310 4.92 7,450
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 5.13 8% 0.09 0.01 8%
2018 0 0% 0.20 0.05 24%
2017 6.34 76% 0.55 0.67 122%
2016 6.15 109% 0 -1.98 0%
2015 0 0% 2.10 0.70 33%
2014 0 0% 1.46 1.64 112%
2013 3.62 77% 1.11 0.97 88%
2012 0 0% 1.20 0.37 30%
2011 0 0% 3 1.33 44%
2010 0 0% 3 2.22 74%
2009 3.13 140% 0.86 1.29 149%
0 4.60 0% 1.80 0 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HAG

Danh Mục Tin Tức: