Mã CK:

GEX - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM (HOSE)


     19.80    0   0%
TC 19.80
Open 19.70
CN 19.80
TN 19.20
KL 467,980
EPS 2,136
PE 9.3
KL 488.2 tr
Vốn 9,667 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán GEX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
19.75 5,000 19.80 136,580
19.70 11,050 19.85 2,090
19.60 17,000 19.90 5,610
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 16.70 66% 1.38 0.93 67%
2018 15 92% 1.82 1.62 89%
2017 0.01 110,961% 0.00 1.17 106,809%
2016 1.40 529% 0.24 0.70 297%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán GEX

Danh Mục Tin Tức: