Mã CK:

GEX - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM (HOSE)


     19.80    -0.25   -1.25%
TC 20.05
Open 20
CN 20.05
TN 19.70
KL 274,070
EPS 2,615
PE 7.6
KL 406.6 tr
Vốn 8,050 tỷ
Beta 1.0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán GEX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
19.80 13,280 19.85 45,000
19.75 11,050 19.90 20,600
19.70 54,560 19.95 15,500
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 16.70 18% 1.38 0.20 14%
2018 15 92% 1.82 1.62 89%
2017 0.01 110,961% 0.00 1.17 106,809%
2016 1.40 529% 0.24 0.70 297%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán GEX

Danh Mục Tin Tức: