Mã CK:

GEG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (HOSE)


     26.50    -0.50   -1.85%
TC 27
Open 26.95
CN 26.95
TN 26.50
KL 617,910
EPS 1,323
PE 20
KL 203.9 tr
Vốn 5,403 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán GEG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
26.50 17,070 26.70 150
26.40 4,000 26.75 4,920
26.35 1,500 26.80 1,290
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.66 121% 0.14 0.25 175%
2018 0.35 161% 0.09 0.23 243%
2017 0.31 173% 0.10 0.26 267%
2016 0 0% 0.10 0.17 176%
2015 0 0% 0 0.17 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán GEG

Danh Mục Tin Tức: