Mã CK:

GEG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (HOSE)


     20.55    -0.15   -0.73%
TC 20.70
Open 20.80
CN 20.80
TN 20.40
KL 456,100
EPS 1,542
PE 13.4
KL 203.9 tr
Vốn 4,221 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán GEG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
20.55 1,890 20.60 6,370
20.50 330 20.65 7,440
20.45 3,000 20.70 16,290
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 1,530.60 0% 320 0.09 0%
2019 663.85 0% 141.39 0.33 0%
2018 0.35 161% 0.09 0.23 243%
2017 0.31 173% 0.10 0.26 267%
2016 0 0% 0.10 0.17 176%
2015 0 0% 0 0.17 0%Gía trung bình: 20.64

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán GEG

Danh Mục Tin Tức: