Mã CK:

FUESSV50 - QUỸ ETF SSIAM VNX50 (HOSE)


     12.88    0   0%
TC 12.88
Open 12.88
CN 12.89
TN 12.86
KL 135,050
EPS 0
PE 0
KL 9.8 tr
Vốn 126 tỷ
Beta 1.0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán FUESSV50:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
12.85 30,000 12.88 4,950
12.80 20,000 12.89 25,000
12.70 30,000 12.90 40,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán FUESSV50

Danh Mục Tin Tức: