Mã CK:

FUESSV50 - QUỸ ETF SSIAM VNX50 (HOSE)


     12.50    -0.10   -0.79%
TC 12.60
Open 12.60
CN 12.60
TN 12.50
KL 100,420
EPS 0
PE 0
KL 9.8 tr
Vốn 122 tỷ
Beta 0.8
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán FUESSV50:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
12.50 5,730 12.51 9,650
12.41 1,600 12.60 54,930
12.40 26,000 12.70 20,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán FUESSV50

Danh Mục Tin Tức: