Mã CK:

FLC - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC (HOSE)


     4.16    -0.31   -6.94%
TC 4.47
Open 4.50
CN 4.50
TN 4.16
KL 18,595,440
EPS 300
PE 13.9
KL 710.0 tr
Vốn 2,954 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán FLC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
4.16 1,465,290 4.17 100
4.19 94,540
4.20 132,320
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 12.50 96% 0.56 0.48 86%
2017 13 90% 0.98 0.39 40%
2016 7 88% 1.20 1.04 86%
2015 5.54 96% 0.90 0.90 100%
2014 3.30 63% 0.26 0.36 136%
2013 1.78 98% 0.09 0.10 108%
2012 1.47 106% 0.23 0.04 16%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán FLC

Danh Mục Tin Tức: