Mã CK:

FIT - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T (HOSE)


     9.99    0   0%
TC 9.99
Open 9.99
CN 10.20
TN 9.70
KL 316,450
EPS 370
PE 27
KL 254.7 tr
Vốn 2,545 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán FIT:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.87 70 9.99 15,310
9.86 7,490 10.00 10,600
9.82 9,550 10.05 320
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
3,150 19,470
Nhóm ngành Đầu tư phát triển 25 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 169.90 1% 92 0.11 0%
2018 2.04 80% 0.13 0.01 5%
2017 2.51 66% 0.16 0.12 75%
2016 0 0% 0.44 0.18 40%
2015 0 0% 0.25 0.37 146%
2014 0 0% 0.08 0.16 203%
2013 0.14 26% 0.02 0.03 145%Gía trung bình: 10.03

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán FIT

Danh Mục Tin Tức: