Mã CK:

FIT - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T (HOSE)


     3.30    -0.04   -1.20%
TC 3.34
Open 3.34
CN 3.35
TN 3.25
KL 49,090
EPS -128
PE -26.1
KL 254.7 tr
Vốn 851 tỷ
Beta 1.0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán FIT:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
3.27 1,000 3.30 1,910
3.26 1,000 3.32 700
3.25 1,720 3.33 1,790
Nhóm ngành Đầu tư phát triển 25 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.17 162% 0.09 0.00 5%
2018 2.04 80% 0.13 0.01 5%
2017 2.51 66% 0.16 0.12 75%
2016 0 0% 0.44 0.18 40%
2015 0 0% 0.25 0.37 146%
2014 0 0% 0.08 0.16 203%
2013 0.14 26% 0.02 0.03 145%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán FIT

Danh Mục Tin Tức: