Mã CK:

DIC - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC (HOSE)


     1.95    -0.10   -4.88%
TC 2.05
Open 2.03
CN 2.10
TN 1.94
KL 335,060
EPS 137
PE 14.2
KL 26.6 tr
Vốn 52 tỷ
Beta -0.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DIC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
1.95 6,230 2.00 8,700
1.94 13,780 2.02 490
1.93 21,500 2.04 1,000
Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 3.40 38% 0.02 0.00 1%
2017 3.50 66% 0.04 0.01 18%
2016 3.80 50% 0.03 0.01 39%
2015 5.87 51% 0.05 0.02 50%
2014 0 0% 0.02 0.02 73%
2013 1.51 172% 0.02 0.01 87%
2012 1.62 74% 0.02 0.01 27%
2011 1.14 91% 0.03 0.02 54%
2010 0.79 142% 0.03 0.03 102%
2009 0.53 139% 0.02 0.02 93%
2008 0.67 100% 0 0.01 0%
2007 0.60 99% 0 0.01 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DIC

Danh Mục Tin Tức: