Mã CK:

DHT - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY (HNX)


     32.10    -0.90   -2.73%
TC 33
Open 31.50
CN 32.10
TN 31.20
KL 5,100
EPS 4,074
PE 7.9
KL 18.8 tr
Vốn 605 tỷ
Beta -0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DHT:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
31.20 2,800 32.00 200
31.10 300 32.10 600
31.00 4,200 32.20 500
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.70 24% 0.10 0.03 26%
2018 1.56 109% 0.09 0.09 99%
2017 1.02 145% 0.05 0.08 182%
2016 0.85 142% 0.03 0.06 217%
2015 0.78 124% 0.02 0.04 192%
2014 0.75 110% 0.02 0.04 167%
2013 0.70 106% 0.02 0.03 146%
2012 0.66 103% 0.02 0.01 61%
2010 0.64 86% 0.02 0.02 91%
2009 0.59 99% 0.01 0.01 99%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DHT

Danh Mục Tin Tức: