Mã CK:

DHT - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY (HNX)


     40.20    -0.20   -0.50%
TC 40.40
Open 40.30
CN 40.50
TN 39.90
KL 17,000
EPS 4,074
PE 9.9
KL 18.8 tr
Vốn 761 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DHT:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
40.20 2,000 40.20 2,200
39.90 1,000 40.30 1,500
39.80 1,100 40.40 2,500
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.70 24% 0.10 0.03 26%
2018 1.56 109% 0.09 0.09 99%
2017 1.02 145% 0.05 0.08 182%
2016 0.85 142% 0.03 0.06 217%
2015 0.78 124% 0.02 0.04 192%
2014 0.75 110% 0.02 0.04 167%
2013 0.70 106% 0.02 0.03 146%
2012 0.66 103% 0.02 0.01 61%
2010 0.64 86% 0.02 0.02 91%
2009 0.59 99% 0.01 0.01 99%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DHT

Danh Mục Tin Tức: