Mã CK:

DCF - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (UPCOM)


     9.90    0   0%
TC 9.90
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 4.9 tr
Vốn 48 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán DCF:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
8.50 2,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.20 0% 0 0 0%
2018 0.30 52% 0 -0.01 0%
2017 0.30 33% 0 0.00 0%
2016 0 0% 0.01 0.01 118%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DCF

Danh Mục Tin Tức: