Mã CK:

CTG - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (HOSE)


     20.60    0.10   0.49%
TC 20.50
Open 20.60
CN 20.80
TN 20.50
KL 1,227,360
EPS 1,483
PE 13.8
KL 3,723.4 tr
Vốn 76,330 tỷ
Beta 1.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CTG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
ATC 10 ATC 11,320
21.00 1,000 19.10 10
20.70 13,000 19.15 10
Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0 0% 8.80 7.46 85%
2016 0 0% 7.90 6.77 86%
2015 0 0% 7.30 5.72 78%
2014 0 0% 7.28 5.73 79%
2011 0 0% 5.10 6.26 123%
2010 0 0% 4 3.41 85%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CTG

Danh Mục Tin Tức: