Mã CK:

CTF - CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO (HOSE)


     21.35    -0.15   -0.70%
TC 21.50
Open 21.65
CN 21.65
TN 21.30
KL 193,120
EPS 295
PE 72.4
KL 45.5 tr
Vốn 972 tỷ
Beta 0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CTF:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
21.35 110 21.50 1,070
21.15 90 21.55 2,250
21.00 100 21.60 3,120
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 10
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 5,100 0% 80 0.05 0%
2018 3.80 91% 0.03 0.06 205%
2017 4.20 82% 0.04 0.02 63%Gía trung bình: 21.5

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CTF

Danh Mục Tin Tức: