Mã CK:

CTF - CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO (HOSE)


     22.95    0.20   0.88%
TC 22.75
Open 22.65
CN 23.20
TN 22.65
KL 106,200
EPS 1,763
PE 13
KL 45.5 tr
Vốn 1,045 tỷ
Beta 0.0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CTF:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
22.00 50 22.95 3,920
21.95 50 23.00 770
21.90 600 23.10 150
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 5.10 90% 0.08 0.05 58%
2018 3.80 91% 0.03 0.06 205%
2017 4.20 82% 0.04 0.02 63%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CTF

Danh Mục Tin Tức: