Mã CK:

CLH - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN - VVMI (HNX)


     12.70    0   0%
TC 12.70
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 3,656
PE 3.5
KL 10 tr
Vốn 127 tỷ
Beta -0.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CLH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
12.80 6,000
Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.57 126% 0.03 0.03 125%
2017 0.57 113% 0.03 0.03 93%
2016 0.58 114% 0.03 0.03 105%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CLH

Danh Mục Tin Tức: