Mã CK:

CII - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)


     25.50    -0.40   -1.54%
TC 25.90
Open 25.90
CN 25.90
TN 25.10
KL 119,090
EPS 2,781
PE 9.3
KL 283.2 tr
Vốn 7,334 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CII:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
25.50 10,000 ATC 20,020
25.35 3,000 25.40 100
25.30 4,210 25.50 5,000
Nhóm ngành Đầu tư xây dựng 43 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 5.40 28% 0.72 1.07 149%
2018 6.30 43% 0 0.34 0%
2017 0 0% 0 1.71 0%
2016 3.02 41% 0.85 1.16 137%
2015 3.15 56% 0.67 0.96 143%
2014 0.77 342% 0.23 0.70 300%
2013 0.78 92% 0.31 0.12 38%
2011 0.78 25% 0.40 0.13 33%
2010 0.76 26% 0.45 0.38 84%
2009 0.31 65% 0.16 0.32 203%
2008 0.36 64% 0.16 0.13 83%
2007 0.32 55% 0.00 0.10 6,843%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CII

Danh Mục Tin Tức: