Mã CK:

CII - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)


     17.35    -0.30   -1.70%
TC 17.65
Open 17.65
CN 17.70
TN 17.35
KL 965,480
EPS 4,224
PE 4.1
KL 283.2 tr
Vốn 4,913 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CII:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
17.35 43,910 17.50 41,820
17.30 52,310 17.55 22,300
17.25 31,120 17.60 13,080
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,400 344,720
Nhóm ngành Đầu tư xây dựng 43 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 5.80 20% 0 0.52 0%
2019 5,400 0% 717 0.85 0%
2018 6.30 43% 0 0.34 0%
2017 0 0% 0 1.71 0%
2016 3.02 41% 0.85 1.16 137%
2015 3.15 56% 0.67 0.96 143%
2014 0.77 342% 0.23 0.70 300%
2013 0.78 92% 0.31 0.12 38%
2011 0.78 25% 0.40 0.13 33%
2010 0.76 26% 0.45 0.38 84%
2009 0.31 65% 0.16 0.32 203%
2008 0.36 64% 0.16 0.13 83%
2007 0.32 55% 0.00 0.10 6,843%Gía trung bình: 17.51

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CII

Danh Mục Tin Tức: