Mã CK:

BTS - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN (HNX)


     4.30    0.10   2.38%
TC 4.20
Open 4.30
CN 4.30
TN 4.30
KL 100
EPS 397
PE 10.8
KL 120.0 tr
Vốn 516 tỷ
Beta -0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BTS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
4.20 0 4.50 0
3.90 500 4.60 200
Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3.50 68% 0.07 0.05 64%
2018 3.20 97% 0.07 0.02 29%
2017 3.30 95% 0.15 0.00 2%
2016 3.01 108% 0.14 0.13 95%
2015 3.12 96% 0.12 0.14 115%
2014 3.20 97% 0.06 0.12 221%
2013 3.15 97% 0 -0.23 0%
2012 3.20 88% 0.06 -0.03 -58%
2011 2.53 113% 0.00 0 0%
2010 2.07 60% 0.11 0.07 64%
2009 1.47 98% 0.15 0.13 88%
2008 0 0% 0 0.10 0%
2007 0 0% 0 0.10 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BTS

Danh Mục Tin Tức: