Mã CK:

BSR - CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC – HÓA DẦU BÌNH SƠN (UPCOM)


     8.80    0.10   1.15%
TC 8.70
Open 8.90
CN 8.90
TN 8.70
KL 1,005,100
EPS 86
PE 102.3
KL 3,100.5 tr
Vốn 27,284 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BSR:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
8.70 438,100 8.80 101,600
8.60 353,000 8.90 249,800
8.50 59,100 9.00 176,000
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 97.98 75% 2.94 1.26 43%
2018 78.11 143% 3.48 3.51 101%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BSR

Danh Mục Tin Tức: