Mã CK:

BSR - CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC – HÓA DẦU BÌNH SƠN (UPCOM)


     9.90    -0.20   -1.98%
TC 10.10
Open 10.10
CN 10.20
TN 9.80
KL 1,546,800
EPS 296
PE 34.1
KL 3,100.5 tr
Vốn 31,315 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BSR:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.80 323,000 9.90 38,000
9.70 372,800 10.00 259,300
9.60 189,500 10.10 150,500
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 97.98 52% 2.94 0.70 24%
2018 78.11 143% 3.48 3.51 101%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BSR

Danh Mục Tin Tức: