Mã CK:

BSR - CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC – HÓA DẦU BÌNH SƠN (UPCOM)


     9.10    -0.10   -1.09%
TC 9.20
Open 9.30
CN 9.40
TN 9
KL 1,877,100
EPS 86
PE 105.8
KL 3,100.5 tr
Vốn 28,215 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BSR:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.00 771,300 9.10 17,100
8.90 835,600 9.20 258,500
8.80 366,400 9.30 324,100
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 97.98 75% 2.94 1.26 43%
2018 78.11 143% 3.48 3.51 101%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BSR

Danh Mục Tin Tức: