Mã CK:

BSR - CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC – HÓA DẦU BÌNH SƠN (UPCOM)


     7.10    0   0%
TC 7.10
Open 7.10
CN 7.20
TN 7
KL 1,915,000
EPS -47
PE -151.1
KL 3,100.5 tr
Vốn 22,014 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BSR:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.00 400,500 7.10 379,000
6.90 765,700 7.20 345,000
6.80 311,300 7.30 370,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
99,500 99,500
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 80,685.70 0% 1,185.30 -2.35 -0%
2019 97,979 0% 2,938.80 2.83 0%
2018 78.11 143% 3.48 3.51 101%



Gía trung bình: 7.06

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BSR

Danh Mục Tin Tức: