Mã CK:

BMP - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (HOSE)


     53.90    -0.40   -0.74%
TC 54.30
Open 54.30
CN 54.70
TN 53.20
KL 114,810
EPS 5,302
PE 10.2
KL 81.9 tr
Vốn 4,412 tỷ
Beta 0.8
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BMP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
53.90 1,890 54.00 3,010
53.50 500 54.20 1,490
53.40 60 54.30 4,040
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
25,650 5,020
Nhóm ngành Nhựa - Bao Bì 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 4,300 0% 540 0.42 0%
2018 4.30 96% 0.60 0.43 71%
2017 4.05 100% 0.70 0.46 66%
2016 0 0% 0.60 0.63 105%
2015 0 0% 0.48 0.52 108%
2014 2.20 114% 0.50 0.38 75%
2013 1.89 113% 0.42 0.37 88%
2011 1.65 112% 0.30 0.29 98%
2010 1.23 117% 0.17 0.28 162%
2009 0.82 141% 0.11 0.25 238%
2008 0.85 98% 0.10 0.10 96%
2007 0.77 89% 0.09 0.10 107%Gía trung bình: 53.97

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BMP

Danh Mục Tin Tức: